Algemeen geaccepteerde arbeid

Op grond van de arbeidsplicht bent u verplicht algemeen geaccepteerde arbeid te aanvaarden. Met algemeen geaccepteerde arbeid wordt arbeid bedoeld die algemeen maatschappelijk aanvaard is.

In het algemeen geldt dat aard en omvang van het werk niet hoeven aan te sluiten bij uw opleiding, ervaring en wensen. De gemeente mag dus van u verwachten dat u werk aanvaardt met meer of minder uren dan u eerst werkte. De gemeente mag ook van u verwachten dat u een tijdelijk dienstverband of een uitzendbaan aanvaardt of dat u werk aanvaardt met een lagere beloning dan waarvoor u in het verleden werkte.

Niet algemeen geaccepteerd

U mag werkzaamheden weigeren die niet algemeen geaccepteerd zijn, zoals prostitutie, en werkzaamheden waartegen u gewetensbezwaren hebt.

Dit is een website van Schulinck in samenwerking met gemeenten.
© 2017, alle rechten voorbehouden

Hoofdnavigatie

Eindhoven

(wijzigen)


Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die niet of onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs, de uitgever en de uitkeringsinstanties geen aansprakelijkheid.

zoeken

Servicemenu